До уваги кам’янчан: Як захистити свої права як споживача

Сучасний споживчий ринок характеризується стрімким зростанням обсягів споживання та насичення ринку товарами, як вітчизняного так і іноземного виробництва. Однак, не всі споживачі в достатній мірі обізнані стосовно споживчих властивостей тієї чи іншої продукції. Знаючи нескладні правила, споживач зможе самостійно себе захистити від невдалого придбання товарів, адже ринок – це взаємовідносини сторін.

Звертаємо увагу, що Закон України «Про захист прав споживачів» визначає не лише права, а й обов’язки споживача, а саме:

— перед початком експлуатації товару уважно ознайомитися з правилами експлуатації, викладеними в наданій виробником (продавцем, виконавцем) документації на товар;

— в разі необхідності роз’яснення умов та правил використання товару – до початку використання товару звернутися за роз’ясненнями до продавця (виробника, виконавця) або до іншої вказаної в експлуатаційній документації особи, що виконує їх функції;

— користуватися товаром згідно з його цільовим призначенням та дотримуватися умов (вимог, норм, правил), встановлених виробником товару (виконавцем) в експлуатаційній документації;

— з метою запобігання негативним для споживача наслідкам використання товару – застосовувати передбачені виробником в товарі засоби безпеки з дотриманням передбачених експлуатаційною документацією спеціальних правил, а в разі відсутності таких правил в документації – дотримуватися звичайних розумних заходів безпеки, встановлених для товарів такого роду.

Не виконавши ці дії, споживач зможе втратити право на обмін товару або повернення коштів.

А які ж основні правила? В усіх випадках купівлі товару, замовлення роботи чи послуги необхідно отримати письмове підтвердження цього факту.
Для товарів – достатньо товарного або касового чеку, який продавці зобов’язані видавати в день придбання товару. В документі, що засвідчує факт придбання товару повинно бути зазначено: найменування, ціна товару, дата продажу
та реквізити продавця. Якщо на товар встановлений гарантійний термін, вимагайте повне заповнення оригінальних гарантійних талонів.

Для послуг (робіт) – обов’язково укладається договір, в якому повинні бути відомості про:

  • виконавця робіт, його координати, реєстраційні дані;
  • термін початку та закінчення робіт;
  • ціну послуги (роботи) і порядок внесення плати;
  • гарантійний термін на послугу (роботу);
  • відповідальність сторін.

При придбанні продукції (товарів, робіт, послуг) споживачу необхідно звертати увагу на зазначені у договорах умови попередньої оплати та уважно читати договір. Якщо у договорі зазначено передоплату у формі завдатку, то краще відмовитися від такої угоди, оскільки завдаток не повертається.

Пам’ятайте, що своїм підписом ви даєте згоду на запропоновані суб’єктом господарювання (продавцем чи виконавцем послуг) умови договору купівлі-продажу товару (замовлення послуги), у тому числі у частині умов передоплати, що у подальшому унеможливлює вирішення питання щодо повернення коштів у повному обсязі (наприклад, якщо побутова техніка не підійшла вам з будь-яких причин).

У разі розірвання договору за домовленістю сторін або у зв’язку невиконанням однією із сторін договору своїх обов’язків, сума коштів сплачена як аванс має бути повернута покупцю. Наприклад, якщо продавець відмовляється передавати товар, покупець має право вимагати розірвання договору та повернення авансу.

Отже, у разі розірвання договору з будь-яких причин аванс має бути повернутий покупцю у повному розмірі.

Суттєва відмінність авансу від завдатку полягає в тому, що на аванс не покладено функцію забезпечувати взяте сторонами на себе зобов’язання. Тому, незалежно від того, яка сторона відповідальна за невиконання зобов’язання, той, хто отримав аванс, повинен його повернути.

І якщо продавець чи виконавець послуг (робіт) отримали як аванс певну грошову суму, а договір не було виконано, то незалежно від того, з чиєї вини це трапилось і які обставини цьому перешкоджали, аванс у будь-якому випадку підлягає поверненню.

Купуючи товар або замовляючи послугу, вимагайте від продавця документ, який підтверджує факт купівлі товару (надання послуги). Продавець, що відмовляє вам видати чек, мотивуючи спрощеною системою оподаткування, або іншими причинами, при виявленні вами недоліків у товарі, може відмовити у вашій вимогі, мотивуючи тим, що товар придбано не у нього. В чинному законодавстві відсутня підстава для відмови вам у видачі таких документів. Якщо суб’єкт господарювання (продавець) не видає вам чек – краще відмовитися від покупки.

У випадку, якщо немає документів, які підтверджують вашу правоту, можна використати докази свідків у суді. Але слід пам’ятати, що документи завжди надійніші за свідка.

Ні в якому разі не користуйтеся послугами фізичних осіб, які здійснюють торгівлю з рук в неустановлених місцях. Мова йде про стихійну торгівлю. Купівля продуктів харчування (молока, м’яса. риби тощо) або різного роду непродовольчих товарів на стихійних ринках – підвищений ризик для життя та здоров’я споживача. Також, це стосується надання послуги (виконання робіт) громадянами без обов’язкової державної реєстрації та відповідних дозвільних документів тощо.

Купуючи продукти харчування в супермаркетах та магазинах, особливу увагу необхідно звернути на наявність маркування, яке передбачає необхідну, доступну, достовірну та своєчасну інформацію державною мовою про продукцію, а саме:

— загальну назву харчового продукту, його масу або об’єм;

— склад харчового продукту, якщо він виготовлений з кількох складників, із зазначенням переліку назв використаних у процесі виготовлення інших продуктів харчування, харчових добавок;

— харчову та енергетичну цінність;

— найменування, адресу виробника та місце виготовлення тощо.

Особливу увагу слід звернути на дату виготовлення, термін та умови реалізації, цілісність упаковки, наявність сторонніх запахів, ознак замокання, плісняви тощо.

Строк придатності товару обчислюється починаючи від дати виготовлення, яка також зазначається на етикетці або в інших документах, і визначається або часом, протягом якого товар є придатним для використання, або датою, до настання якої товар є придатним для використання.

Продаж товарів, на яких строк придатності не зазначено або зазначено з порушенням вимог нормативно-правових актів, а також товарів, строк придатності яких минув, забороняється.

Відсутність на товарі маркування державною мовою та відповідної інформації свідчить про те, що товар є неякісним та можливо навіть небезпечним для вживання.

Відпуск непродовольчих товарів проводиться в упакованому вигляді. Упаковка товарів повинна відповідати вимогам відповідних санітарних правил та забезпечувати збереження товарів. Не купуйте та не погоджуйтесь з прийманням товару з вітрини торгового залу, навіть якщо товар вам сподобався. Якщо пропонується товар без упаковки, не погоджуйтесь на такий, оскільки відсутні будь-які гарантії щодо збереження його товарного вигляду та комплектності.

Доставка товарів споживачу оформляється замовленням (квитанцією) або іншим документом із зазначенням найменування суб’єкта господарювання, прізвища споживача, його місця проживання, дати оформлення замовлення, назви товару, артикула, кількості предметів, видів і вартості послуг, часу їх виконання тощо

Доставка товарів здійснюється у строк не пізніше 7 днів з моменту оформлення покупки, якщо інший строк не встановлено продавцем за домовленістю сторін.

У разі виявлення невідповідності товарів умовам продажу (даним, зазначеним у розрахунковому документі), некомплектних або товарів неналежної якості, споживач може відмовитися від прийняття цих товарів.

Але такі дії потрібно робити у день приймання товару. У такому випадку оформляється акт, у якому зазначаються причини відмови. На підставі акта, суб’єкт господарювання повинен доставити споживачеві товари без недоліків або повернути вартість товарів та послуг.

В жодному разі не підписуйте будь-яких документів про якість та комплектність доставленого товару, не перевіривши цього фактично.

Закон надає право споживачеві самостійно вибирати, кому пред’являти претензії щодо якості товару та усунення недоліків. Це, на вибір споживача, може бути або продавець його товару, або його виробник, або підприємство, що задовольняє ці вимоги за місцезнаходженням споживача.

Претензію щодо порушення прав споживача пропонуємо пред’являти виключно суб’єкту господарювання (продавцю), у якого було придбано товар. Оформлення претензій здійснюється виключно письмово, із зазначенням обставин справи та вимог споживача відповідно до чинного законодавства.

Вимагайте усунення недоліків у строк 14 днів, а не в інший термін, що пропонується продавцем. Чинним законодавством передбачено інший термін проведення ремонту, але за згодою сторін. Споживач може відмовитися від запропонованого терміну проведення ремонту товару (30 діб, 45 діб тощо). Пам’ятайте, ставлячи свій підпис на заяві, ви погоджуєтесь на ті умови, які вам пропонують.

Звертаємо увагу, що доставка великогабаритних товарів та товарів вагою понад п’ять кілограмів продавцю, виробнику або сервісній організації та їх повернення споживачеві здійснюються за рахунок продавця, виробника або того ж сервісного центру.

Приймаючи товар з ремонту – перевіряйте його справність, комплектність та цілісність одразу на місці. Не поспішайте підписувати документи, не перевіривши справність товару. Якщо встановлена невідповідність товару або виникли будь-які інші дефекти – не приймайте такий товар, вимагайте повного усунення недоліків у товарі.

У разі якщо, виконавцем буде порушено терміни ремонту, тільки в цьому випадку споживач зможе вимагати обмін товару або повернення коштів. Дотримуючись цих нескладних правил, споживач самостійно зможе захистити свої права та убезпечити себе від придбання небажаного товару, або товару (надання послуги) неналежної якості.

Департамент муніципальних послуг та регуляторної політики Кам’янської міської ради (далі – департамент) бажає споживачам якісних покупок. У разі придбання товарів неналежної якості, за консультацією споживачі можуть звернутися до відділу споживчого ринку та підприємництва департаменту за адресою: просп.Василя Стуса, 10/12, м.Кам’янське (приміщення ЦНАП).

 

Директор департаменту муніципальних послуг

та регуляторної політики

Кам’янської міської ради                                                             

Марина ГУРСЬКА

Новости Днепра